Evenemanget genomfördes 30 januari 2016, c:a 500 personer deltog. Start från Valkla herrgård, sträckan var även denna gång 31 km. Uppskattad tidsåtgång 6 – 8 timmar, inklusive raster och matpauser. Den här gången var sträckan intressantare, denna gång undvek vi större asfaltsvägar.
Som tidigare var den 31 km långa sträckan skyltad i korsningar och vägskäl, även nu delades det ut mer detaljerade kartor till deltagarna. Vid starten hade levande historia-föreningen ”FrontLne” en uppvisning av uniformer och vapen från frihetskriget samt ett kort stridsmoment. I herrgårdens forellodling hade caféet öppet under hela evenemanget.
En nyhet var det pris som delades ut för bästa 1919-tidsenliga klädsel, både civil och uniform. Priset bestod av en kväll för vinnaren och dennes vänner på forellodlingens restaurang och då serverades grillad forell som sällskapet själv fångat.

Du hittar evenemanget på facebook: facebook.com/events/452373064946690/

Marschsträckan 2016 hittar du på länken: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=2e14b17e3387088099a06a85ff2a538d